Press for English KLik voor Nederlands
LUFC Logo
LUFC LabConsultants
LIMS Selectie Support & Training

ENKELE LUFC KLANTEN

Deze bedrijven (en anderen) gingen u al voor:

LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LabScan
LIMS Selection Support
LabScan and ISO 17025 Support
LIMS Selection Support
LabInfoScan
LabScan
LIMS Selection Support
LabScan
LabScan
LabScan
LIMS Selection Support
LIMS Selection Support
LIMS Business Case
LIMS Selection Support
LIMS Consultancy

Onze klanten over ons:

KWR

"LUFC LabConsultants (Louis Uunk) is van grote waarde geweest bij de selectie van ons LIMS/ELN. Zijn hulp, kennis en ervaring op dit gebied hebben er aan bijgedragen dat we een goed beeld hebben gekregen van wat we in ons kennisinstituut en laboratorium voor wensen en eisen stellen aan een LIMS. Hij heeft er ook zorg voor gedragen dat wij voldoende kritisch naar onze processen en procedures hebben gekeken en heeft dit vervolgens vastgelegd in een URS. Tot slot heeft Louis bij de selectie van een LIMS-leverancier, zonder dat hij zijn voorkeur liet blijken, maar wel wijzend op de verschillen en wat dit betekent, ons uitstekend begeleid. Ik raad iedereen aan die een nieuw LIMS wil implementeren en hier zelf nauwelijks ervaring mee heeft, om Louis te benaderen."


Ronald Italiaander

Laboratorium Manager Microbiologie
KWR Water Research Instituut

WLN

"WLN heeft LUFC LabConsultants (Louis Uunk) in de arm genomen in haar traject teneinde te komen tot een keuze van een nieuw LIMS. De vraag hierbij was welk systeem in de markt het beste past bij de eisen en wensen van WLN en of dit LIMS het huidige LIMS adequaat kan vervangen. Het gehele traject is uitstekend door Louis begeleid waarbij vooral de LabInfoScan en het opstellen van de URS specificaties waardevolle aanvullingen in het traject zijn geweest. Daarnaast is zijn kennis van de markt waardevol gebleken bij de evaluaties van de door de leveranciers ingeleverde URS respons en de door hen verzorgde demo's. Daarmee is WLN in staat geweest een gefundeerde keuze te maken in het LIMS traject."


Jan van der Kooi

Laboratorium Manager
WLN

NKI

"In 2017 hebben we Louis Uunk van LUFC LabConsultants gevraagd om ons te begeleiden bij de selectie van een Laboratorium Informatie Management Software pakket. Deze begeleiding bestond uit drie onderdelen: een LabInfoScan (in kaart brengen van lopende en gewenste processen), het opstellen van een URS en de uiteindelijke selectie van een pakket. Wij hebben deze begeleiding erg nuttig gevonden. Er zijn veel software pakketten te koop en doordat Louis Uunk ervaring heeft op het gebied van het uitvoeren van laboratorium werkzaamheden en LIMS, begrijpt hij de lab processen en is hij in staat om een geschikte “short-list” van leveranciers te maken. Planningen en afspraken worden nagekomen en het is heel fijn dat je bij deze belangrijke selectie wordt bijgestaan door een expert."


Hilde Rosing

Laboratorium Team Leider
Nederlands Kanker Instituut
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

BaseClear

LUFC LabConsultants (Louis Uunk) heeft BaseClear in 2022 intensief begeleid tijdens een LIMS selectie traject. Door middel van een grondige aanpak is het verbeterpotentieel in onze werkprocessen in kaart gebracht (LabInfoScan) en met de kennis en ervaring van LUFC vertaald naar een TO-BE situatie en gedegen uitgewerkte URS. Met hulp van LUFC is een long list samengesteld en heeft BaseClear via een helder, onafhankelijk en goed onderbouwd adviestraject een LIMS geselecteerd die aan onze eisen en wensen voldoet. Op alle stappen in het project is de begeleiding, methodiek, kennis, ervaring en het advies van LUFC voor ons van grote toegevoegde waarde geweest en is, mede dankzij de goede inbreng van Louis, het project binnen de gestelde tijdslijn afgerond. De communicatie en samenwerking met Louis is gedurende het project als zeer prettig en constructief ervaren. Aan organisaties die een LIMS selectie traject gaan starten en onvoldoende kennis en ervaring op dit gebied in huis hebben raad ik de hulp van LUFC dan ook van harte aan.

Jan Peter Heutink

Interim Manager Microbiologie & Sanger Sequencing
BaseClear