LUFC Logo
LUFC LabConsultants
Laboratorium & LIMS support door kennis en ervaring!
Laboratorium en LIMS Consultants
Laboratorium en LIMS Consultants

Laboratorium Organisatie Scan

Wat is het en waarom bij uw laboratorium?

Een Laboratorium Organisatie Scan (LabScan) is een dienst van LUFC LabConsultants waarbij aandachtspunten en verbetermogelijkheden van verschillende aspecten van het laboratorium in kaart worden gebracht. De LabScan levert aanbevelingen tot verbeteringen en duidelijke handvatten voor toekomstige acties en investeringen.

Voor het management van het laboratorium is het vaak lastig om zichzelf een onbevooroordeeld beeld te vormen van de prestaties van het eigen laboratorium. In sommige gevallen wordt dat beeld pas gevormd na een bezoek van een extern regulerende instantie, met alle eventuele vervelende gevolgen van dien. Wellicht is ook bij uw laboratorium een eenmalig- of periodiek onderzoek, in de vorm van een LabScan door een onafhankelijke externe deskundige, een goed alternatief.

LUFC LabConsultants beschikt over een aantal deskundigen, elk met eigen specifieke expertisegebieden, die een LabScan bij uw laboratorium kunnen uitvoeren. De onderwerpen van de LabScan kunnen vooraf in onderling overleg worden vastgesteld.

Enkele onderwerpen die de afgelopen 5 jaren tijdens projecten van LUFC LabConsultants aan de orde zijn gekomen:

 • Laboratorium Informatie Management (LabInfoScan)
 • Workflow en efficiëntie
 • Kwaliteit (getoetst tegen eisen van ISO 17025 of ISO 15189)
 • Laboratorium organisatie (doelmatigheid van organisatiestructuur, mensen en middelen)
 • Combinatie van een of meerdere van bovenstaande onderwerpen

 

Hoe wordt een LabScan uitgevoerd?

De manier van uitvoering van een LabScan kan afhankelijk van het onderwerp op bepaalde punten anders zijn.
Onderstaande stappen worden vaak toegepast:

 • Vaststellen van de onderzoeksonderwerpen
 • Voorbereiding van de LabScan aan de hand van documentatie (kwaliteitshandboek, organisatiestructuur, werkvoorschriften registraties, rapportages etc..)
 • Interviews met een aantal betrokken medewerkers met bepaalde rollen (management, analisten, QA, IT, opdrachtgevers etc..)
 • In de praktijk volgen van de (informatie) workflow van opdracht tot en met rapportage
 • Uitwerken van de bevindingen, vastleggen van workflow, aandachtspunten, knelpunten en verbetermogelijkheden
 • Rapportage in de vorm van LabScan rapport
 • Presentatie van de bevindingen aan de opdrachtgever(s)

 

Wat levert een LabScan op?

Een LabScan kan, afhankelijk van onderwerp(en), een veelvoud aan resultaten opleveren.
In het algemeen gaat het om onderstaande zaken:

 • Een onafhankelijk en onbevooroordeeld beeld van het functioneren van uw laboratorium
 • Aandachtspunten en knelpunten m.b.t. diverse aspecten van uw laboratorium
 • Voorstellen tot aanpak van aandachtspunten en knelpunten
 • Een beschrijving van de mogelijkheden tot optimaliseren van het werkproces en efficiëntie

 

Voor meer informatie over de LabScan in relatie tot uw laboratorium kunt u contact met ons opnemen.