LUFC Logo
LUFC LabConsultants
Laboratorium & LIMS support door kennis en ervaring!
Laboratorium en LIMS Consultants
Laboratorium en LIMS Consultants

Laboratorium Organisatie Scan (LabScan)

Functioneert uw laboratorium optimaal of kan het beter?

Is uw laboratorium ook zo druk en kan het werk nauwelijks aan? Is er veel uitval van medewerkers? Kan het lab beter worden georganiseerd of de workflow efficiënter worden ingericht. Heeft het lab de juiste middelen om het werk efficiënt en kwalitatief uit te voeren? Hebben uw medewerkers geen tijd om hierbij stil te staan? De LabScan kan deze en andere vragen beantwoorden en alternatieven aandragen.Tijdens een LabScan worden aandachtspunten en verbetermogelijkheden van verschillende aspecten van het laboratorium in kaart gebracht.

Voor het management van het laboratorium is het vaak lastig om zichzelf een onbevooroordeeld beeld te vormen van de effectiviteit en efficiëntie van het eigen laboratorium. In sommige gevallen wordt dat beeld pas gevormd na een bezoek van een extern regulerende instantie zoals de FDA of de RVA, met alle eventuele vervelende gevolgen van dien. Wellicht is ook bij uw laboratorium een eenmalig- of periodiek onderzoek / audit, in de vorm van een LabScan door een onafhankelijke externe deskundige, een goed alternatief.

LUFC LabConsultants beschikt over een aantal deskundigen, elk met eigen specifieke expertisegebieden, die een LabScan bij uw laboratorium kunnen uitvoeren.
De onderwerpen van de LabScan kunnen vooraf in onderling overleg worden vastgesteld.

Enkele onderwerpen die de afgelopen 10 jaren in LabScan's van LUFC LabConsultants aan de orde zijn gekomen:

 • Laboratorium Informatie Management (LabInfoScan)
 • Workflow en efficiëntie analyse en optimalisatie
 • Issues op het gebied van inzet en uitval van medewerkers, werkdruk, werkrelaties
 • Laboratorium organisatie (doelmatigheid van organisatiestructuur, inzet van mensen en middelen)
 • Interactie tussen het laboratorium en haar (interne of externe) klanten
 • Kwaliteit
 • Combinatie van een of meerdere van bovenstaande onderwerpen

 

Hoe wordt een LabScan uitgevoerd?

De LabScan bestaat meestal uit onderstaande stappen:

 • Vaststellen van de onderzoeksonderwerpen
 • Voorbereiding van de LabScan aan de hand van documentatie (kwaliteitshandboek, organisatiestructuur, werkvoorschriften registraties, rapportages etc..)
 • Interviews met een aantal betrokken medewerkers met bepaalde rollen (management, analisten, QA, IT, opdrachtgevers etc..)
 • In de praktijk volgen van de (informatie) workflow van opdracht tot en met rapportage
 • Uitwerken van de bevindingen, vastleggen van workflow, aandachtspunten, knelpunten en verbetermogelijkheden
 • Rapportage in de vorm van LabScan rapport
 • Presentatie van de bevindingen aan de opdrachtgever(s)

De uitvoering van een LabScan kan afhankelijk van het onderwerp op bepaalde punten anders zijn. Dit wordt in onderling overleg vastgesteld.

 

Wat levert een LabScan op?

Een LabScan kan, afhankelijk van onderwerp(en), een veelvoud aan resultaten opleveren.
In het algemeen gaat het om onderstaande zaken:

 • Een onafhankelijk en onbevooroordeeld beeld van het functioneren van uw laboratorium
 • Aandachtspunten en knelpunten m.b.t. diverse aspecten van uw laboratorium
 • Voorstellen tot aanpak van aandachtspunten en knelpunten
 • Een advies ten aanzien van optimaliseren van het werkproces en verbeteren van efficiëntie, werkdruk, werkrelaties

 

Voor meer informatie over de LabScan in relatie tot uw laboratorium kunt u contact met ons opnemen.