LUFC Logo
LUFC LabConsultants
Laboratorium & LIMS support door kennis en ervaring!
Laboratorium en LIMS Consultants
Laboratorium en LIMS Consultants

Laboratorium Informatie Management Scan

LabInfoScan

De LabInfoScan is een variant van een LabScan waarbij het hoofdonderwerp de doelmatigheid van het Laboratorium Informatie Management binnen het laboratorium is. De manier van uitvoering, uitwerking en rapportage van de resultaten vertonen overeenkomsten met die van de LabScan.

LUFC LabConsultants heeft de afgelopen jaren een groot aantal LabScan's en LabInfoScan's uitgevoerd bij diverse soorten laboratoria uit vrijwel alle marktsegmenten. Veel laboratorium aandachtspunten en knelpunten uit deze scans waren mede terug te voeren tot een vorm van gebrekkige informatiemanagement. Dit heeft LUFC doen besluiten om naast de LabScan ook een LabInfoScan te ontwikkelen waarbij de Lab Informatie Management van het laboratorium in relatie tot het werkproces (workflow en efficiëntie) het hoofdonderwerp is. Inmiddels zijn er al meer dan 30 LabInfoScan's uitgevoerd en wordt het standaard ingezet als startpunt van een LIMS-ELN-SDMS selectietraject.

De LabInfoScan beslaat meestal uit onderstaande onderwerpen:

  • Analyse van huidige "LIMS" op doelmatigheid, gebruikersvriendelijkheid, wendbaarheid, compliance etc.
  • Analyse van de huidige workflow op doelmatigheid, efficiëntie, wendbaarheid, continuïteit, papier-sturing etc.
  • Analyse van mate van invulling van informatiebehoefte van management, analisten, QA, klanten, workflow etc.
  • Doelmatigheid van de ondersteuning van workflow en medewerkers door huidige "LIMS"
  • Aandachtspunten en knelpunten in laboratorium informatievoorziening
  • Huidige workflow (aanvraag tot en met rapportage) en toekomstig gewenste workflow (o.a. papier versus "papierloos")
  • Mate van noodzaak / wenselijkheid van vervanging / aanpassing van bestaande laboratorium informatiemanagement oplossing
  • Hoe en waarmee dient LIMS de workflow en gebruikers te ondersteunen => eisen en wensen
  • Eisen en wensen op hoofdlijnen => aanzet tot URS
  • Welke commercieel verkrijgbare informatiemanagement software is geschikt, LIMS-LES-ELN-SDMS?

De LabInfoScan wordt, onder anderen als voorbereiding op een LIMS selectie, ingezet om samen met medewerkers van het laboratorium vast te stellen wat er echt nodig is om de informatiebehoefte van de workflow en de medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen.
De LabInfoScan geeft daarnaast ook een goed beeld van de huidige efficiëntie en doelmatigheid van het werkproces op het laboratorium.
Knelpunten en verbetermogelijkheden worden vastgesteld teneinde deze mee te kunnen nemen tijdens het vaststellen van de eisen en wensen (URS) voor het nieuwe Laboratorium Informatie Management Systeem.

 

Voor additionele informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact met ons opnemen.