LUFC Logo
LUFC LabConsultants
Laboratorium & LIMS support door kennis en ervaring!
Laboratorium en LIMS Consultants
Laboratorium en LIMS Consultants

Implementatie

Hoe kan LUFC helpen uw software implementatie tot een succes te maken?

LUFC LabConsultants heeft de afgelopen jaren een dertigtal LabInfoScan's uitgevoerd bij laboratoria die actief zijn in diverse sectoren, waaronder Food, Farma, Forensisch, Chemie, Milieu, Overheid, Bouw, Water, Commerciele laboratoria etc. Vergelijking van de resultaten levert een top-5 van verbeterpunten op ten aanzien van de implementatie en gebruik van bestaande LIMS systemen (zie onderstaande mindmap). Een conclusie is dat een hoog percentage van de huidige LIMS implementaties de workflow en de laboratorium medewerkers onvoldoende ondersteunen. Implementaties zijn vaak niet afgemaakt, waardoor bijvoorbeeld mogelijkheden tot efficiëntieverhoging en betere kwaliteitsondersteuning (o.a. tracking &tracing) onvoldoende worden benut.

Onderstaande mindmap geeft een top-5 verbeterpunten weer van LIMS implementatie en toepassing in het laboratorium:

Mindmap van Top 5 LIMS verbeterpunten in implementatie en dagelijks gebruik
Mindmap van Top 5 LIMS verbeterpunten in implementatie en dagelijks gebruik

Niet doordachte en/of onvoldoende uitgewerkte implementaties kunnen vele oorzaken hebben. Vaak zijn de oorzaken terug te voeren tot onvoldoende projectmanagement en onvoldoende kennis van de mogelijkheden van een LIMS. De vertaalslag van een laboratoriumproces en daaruit resulterende LIMS eisen en wensen naar een gebruikersvriendelijke en doelmatige LIMS implementatie blijkt voor veel labmedewerkers een lastige klus.
Het projectmanagement en de algehele verantwoordelijkheid over de LIMS implementatie wordt door veel laboratoria afgeschoven richting de leverancier. Hierdoor is de kans groot dat je als laboratorium de controle over het implementatieproces kwijt raakt. Dit heeft bij veel laboratoria tot ongewenste situaties geleid, zoals projecten die over tijd en budget gaan en niet opleveren wat vooraf was "afgesproken", onafgemaakte implementaties, slechte acceptatie van het LIMS door de gebruikers en totale afhankelijkheid van de leverancier.

LUFC LabConsultants kan, mede door zijn onafhankelijkheid en hoge mate van kennis en ervaring het laboratorium tijdens een implementatie ondersteunen en daardoor bovenstaande ongewenste situaties vermijden. Dit kan worden bereikt door de inzet van ervaring op het gebied van implementaties, kennis van bestaande LIMS-ELN-SDMS systemen en effectief projectmanagement.  LUFC zal tijdens de implementatie het laboratorium ondersteunen bij het identificeren van kansen en mogelijkheden en bij het maken van de vertaalslag naar praktische en gebruikersvriendelijke LIMS implementatie. Hierbij zal LUFC de gebruikers op een coachende wijze actief betrekken zodat tijdens het project een hoge mate van zelfredzaamheid wordt bereikt.

De LUFC consultant  kan door langjarige LIMS projectervaring op gelijk niveau met de projectmanager van de leverancier communiceren en er samen met leverancier en het laboratorium voor zorg dat het project binnen tijd & budget blijft en bovendien de verwachte resultaten oplevert.


LUFC LabConsultants is volledig leveranciersonafhankelijk. LUFC heeft geen enkele commercieel belang in een of meerdere specifieke leveranciers.
LUFC werkt uitsluitend in opdracht van het laboratorium en niet voor leveranciers.

 

Voor additionele informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact met ons opnemen.