LUFC Logo
LUFC LabConsultants
Laboratorium & LIMS support door kennis en ervaring!
Laboratorium en LIMS Consultants
Laboratorium en LIMS Consultants

Implementatie

Hoe kan LUFC helpen uw software implementatie tot een succes te maken?

LUFC LabConsultants heeft de afgelopen jaren een twintigtal LabInfoScan's uitgevoerd bij laboratoria actief in diverse sectoren, van food, farmacie en forensisch onderzoek tot chemie, milieu en overheid. Vergelijking van de resultaten levert een top-5 van verbeterpunten op ten aanzien van de implementatie en gebruik van bestaande LIMS systemen (zie onderstaande mindmap).
De conclusie is dat een hoog percentage van de huidige LIMS implementaties de workflow en de analisten onvoldoende ondersteunen. Implementaties zijn vaak niet afgemaakt zodat bijvoorbeeld mogelijkheden tot efficiƫntie verhoging en betere kwaliteitsondersteuning (o.a. tracking &tracing) onvoldoende zijn benut.

Onderstaande mindmap geeft een top-5 verbeterpunten weer van LIMS implementatie en gebruik in het laboratorium:

Mindmap van Top 5 LIMS verbeterpunten in implementatie en dagelijks gebruik
Mindmap van Top 5 LIMS verbeterpunten in implementatie en dagelijks gebruik

Niet doordachte en/of onvoldoende uitgewerkte implementaties kunnen vele oorzaken hebben. Vaak zijn de oorzaken terug te voeren tot onvoldoende projectmanagement en onvoldoende kennis van de mogelijkheden van een LIMS. De vertaalslag van LIMS eisen en wensen en een laboratorium werkproces naar een gebruikersvriendelijke en doelmatige LIMS implementatie blijkt voor de meeste labmedewerkers een lastige klus.
Het projectmanagement en de algehele verantwoordelijkheid over de LIMS implementatie wordt door veel laboratoria afgeschoven richting de leverancier. Dit heeft bij veel laboratoria tot ongewenste situaties geleid, zoals projecten die over tijd en budget gaan en nog steeds niet opleveren wat vooraf was "afgesproken", onafgemaakte implementaties, slechte acceptatie van gebruikers, totale afhankelijkheid van de leverancier etc..

LUFC LabConsultants kan het laboratorium tijdens een implementatie van dienst zijn door het inbrengen van projectmanagement en LIMS marktkennis. LUFC zal tijdens de implementatie het laboratorium ondersteunen bij het identificeren van kansen en mogelijkheden en bij het maken van de vertaalslag naar praktische en gebruikersvriendelijke LIMS implementatie. Hierbij zal LUFC de gebruikers op een coachende wijze actief betrekken zodat tijdens het project een hoge mate van zelfredzaamheid wordt bereikt.

De LUFC projectmanager kan door langjarige LIMS projectervaring op gelijk niveau met de projectmanager van de leverancier communiceren en er samen met leverancier en labmedewerkers voor zorgdragen dat het project binnen tijd & budget de verwachte resultaten oplevert.

LUFC LabConsultants is volledig leveranciersonafhankelijk. LUFC heeft geen enkele commercieel belang in een of meerdere specifieke leveranciers. LUFC werkt uitsluitend in opdracht van het laboratorium en niet voor leveranciers.

 

Voor additionele informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact met ons opnemen.