LUFC Logo
LUFC LabConsultants
Laboratorium & LIMS support door kennis en ervaring!
Laboratorium en LIMS Consultants
Laboratorium en LIMS Consultants

URS

Wat is een URS en waarom heb ik het nodig?

De afkorting URS staat voor "User Requirement(s) Specification", de gebruikers eisen & wensen voor een te selecteren software- of hardware oplossing, voor in dit geval het laboratorium.
Een URS kan worden opgesteld voor verschillende doeleinden en heeft afhankelijk van het doel een ander detailniveau. Een URS voor een selectietraject heeft een lager detailniveau dan een URS voor een implementatie- of upgrade project.
De URS voor de selectie heeft als doel om tijdens het traject te kunnen bepalen in hoeverre de kandidaat-leveranciers/software in staat zijn om de benodigde functionaliteit in te kunnen vullen en daarnaast de dienstverlening (kennis en ervaring) kunnen leveren om de benodigde functionaliteit te kunnen implementeren binnen het gestelde budget en doorlooptijd.

De selectie URS kan als basis dienen voor de implementatie URS, waarbij het detailniveau wordt verhoogd en tegelijkertijd afstemming met de gekozen leverancier plaatsvindt. Hieruit volgt veelal een "GAP analyse" en een FRS ("Functional Requirement Specification" die tijdens de implementatie samen met een projectplan de leidraad vormen voor een succesvolle implementatie.

LUFC LabConsultants is een groot voorstander van het (mede) door toekomstige gebruikers opstellen van de URS. Hierdoor zijn de gebruikers vanaf het begin van het project betrokken en wordt er vroegtijdig een draagvlak gecreëerd ter bevordering van de acceptatie van het nieuwe LIMS. Daarnaast komt er automatisch een denkproces op gang hoe het nieuwe LIMS de gebruikers moet ondersteunen tijdens het werkproces. Een simpele "kopieer & aanpas-actie" van een URS van een collega-laboratorium zal deze effecten niet op gang brengen en heeft wellicht het gevolg dat straks niet de best passende oplossing wordt geselecteerd.

LUFC ondersteunt de gebruikers tijdens het documenteren van de eisen en wensen met:

  • LabInfoScan & Workflow Analyse.
  • Gestructureerde requirements brainstormsessie met gebruikers.
  • Marktkennis en LIMS kennis t.a.v. wat wel en niet kan.
  • Vertaalslag van gebruikers eisen & wensen naar goed omschreven LIMS requirements.
  • URS template met benodigde onderwerpen & lay-out voor leverancier respons.
  • Check op volledigheid en juistheid.

LUFC LabConsultants kan uw laboratorium helpen bij het in kaart brengen van "LIMS" eisen en wensen en ondersteunen bij het opstellen van een URS.

 

Voor additionele informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact met ons opnemen.