LUFC Logo
LUFC LabConsultants
Laboratorium & LIMS support door kennis en ervaring!
Laboratorium en LIMS Consultants
Laboratorium en LIMS Consultants

Laboratorium en LIMS support door kennis en ervaring

LUFC LabConsultants

Wij ondersteunen en adviseren  het laboratorium op het gebied van informatiemanagement (LIMS, ELN, LES, SDMS), workflow- & efficientie verbetering en andere laboratorium organisatie aspecten in de brede zin.  LUFC wordt meestal betrokken bij projecten die een hoge mate van expertise en ervaring vergen, zoals bijvoorbeeld een LIMS selectietraject.  Onze consultants hebben gemiddeld 25 jaar ervaring met een of meerdere aspecten op het gebied van het laboratorium en hebben voor LUFC LabConsultants tientallen projecten uitgevoerd bij toonaangevende laboratoria.

>> Meer info over LUFC LabConsultants

LIMS Selectie

LUFC LabConsultants ondersteunt en adviseert het laboratorium bij het gehele selectietraject van een Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS, ELN, LES, SDMS etc.).
Onderdelen van het project zijn een LabInfoScan; workflow analyse en -optimalisatie; eisen en wensen documentatie (URS en RFP); leverancier & software selectietraject en projectmanagement (optioneel).

LUFC LabConsultants is leverancier-onafhankelijk !  

>> Meer info over LIMS Selectie

LUFC LabConsultants Mindmap met diensten voor het laboratorium zoals LIMS selectie, LabScan, LabInfoScan en project management. Koppeling naar Projecten Koppeling naar LUFC LabConsultants Koppeling naar LIMS Selectie Koppeling naar LabScan

LabScan en LabInfoScan

Is uw laboratorium ook zo druk en kan het werk nauwelijks aan? Is er veel uitval van medewerkers? Wellicht kan het lab beter worden georganiseerd of de workflow efficienter worden ingericht. Heeft het lab de juiste middelen om het werk efficient en kwalitatief uit te voeren? Hebben uw medewerkers geen tijd om hierbij stil te staan? De LabScan kan deze vragen beantwoorden en alternatieven aandragen.

Werkt uw laboratorium informatiemanagement onvoldoende voor het lab en vraagt u zich af of dit beter kan met het huidige systeem of dat het beter is een nieuw LIMS te selecteren. De LabInfoScan geeft antwoorden op deze en andere vragen.

>> Meer info over de LabScan / LabInfoScan...

Klanten en Projecten

LUFC heeft sinds de oprichting in 2010 tientallen projecten uitgevoerd bij grote en kleine laboratoria uit diverse marktsegmenten zoals Food, Pharma, Chemical, Clinical, Forensics, Environmental, Commercial, Building Materials etc. De uitgevoerde projecten zijn LIMS selecties, LabInfoScan's, LabScan's (Audits), workflow- en efficientie verbetering, projectmanagement en kwaliteitssysteem-gerelateerde projecten. Volg de link hieronder voor de lijst van toonaangevende laboratoria in binnen- en buitenland die door LUFC zijn geadviseerd en ondersteund.

>> Meer info over klanten/projecten